• Dwylo'n Dathlu 10
  Dwylo'n Dathlu 10
  Dewch i ddathlu ‘Dwylo’n Dathlu Deg’ gyda Dewin a Doti fis Tachwedd eleni!
  Mwy o fanylion
  Dwylo'n Dathlu 10
  Dewch i ddathlu ‘Dwylo’n Dathlu Deg’ gyda Dewin a Doti fis Tachwedd eleni!
  Mwy o fanylion
 • Cyrsiau academi
  Cyrsiau academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi? Prosbectws newydd - allan nawr!
  mwy o wybodaeth
  Cyrsiau academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi? Prosbectws newydd - allan nawr!
  mwy o wybodaeth
 • Clwb Cwtsh
  Clwb Cwtsh
  Mae'r cwrs blasu Cymraeg yn ei ol ac yn dechrau yn fuan yn eich ardal chi
  gweld mwy
  Clwb Cwtsh
  Mae'r cwrs blasu Cymraeg yn ei ol ac yn dechrau yn fuan yn eich ardal chi
  gweld mwy
 • Recriwtio
  Recriwtio
  Mae bron 2,000 o staff yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin ar draws Cymru - ydych chi eisiau gweithio gyda phlant bach Cymru?
  Gweld swyddi
  Recriwtio
  Mae bron 2,000 o staff yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin ar draws Cymru - ydych chi eisiau gweithio gyda phlant bach Cymru?
  Gweld swyddi
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin