• Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Mae staff Cymraeg i Blant yn cynnal sesiynau i fabanod a phlant bach drwy gyfrwng Facebook er mwyn cadw mewn cysylltiad. I ddod o hyd i'r grwp Facebook yn eich ardal chi
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Mae staff Cymraeg i Blant yn cynnal sesiynau i fabanod a phlant bach drwy gyfrwng Facebook er mwyn cadw mewn cysylltiad. I ddod o hyd i'r grwp Facebook yn eich ardal chi
  cliciwch yma
 • Prosbectws Academi 2021 - 22
  Prosbectws Academi 2021 - 22
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi? Cymerwch olwg ar ein prosbectws newydd
  cliciwch yma
  Prosbectws Academi 2021 - 22
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi? Cymerwch olwg ar ein prosbectws newydd
  cliciwch yma
 • Podlediadau
  Podlediadau
  Mae ein cyfres newydd o bodlediadau wedi bod yn hynod boblogaidd wrth drafod profiadau rhieni wrth anfon eu plant i Addysg Gymraeg.
  darllen mwy
  Podlediadau
  Mae ein cyfres newydd o bodlediadau wedi bod yn hynod boblogaidd wrth drafod profiadau rhieni wrth anfon eu plant i Addysg Gymraeg.
  darllen mwy
 • Nodau Natur
  Nodau Natur
  Rydym wedi gweithio gyda’r cerddorion talentog Siân James, Gwyneth Glyn a’r grŵp gwerin Bragod i greu adnodd cerddorol cyfoes sy’n cyfuno hwiangerddi Cymraeg a chaneuon syml yn ieithoedd Arabeg, Wrdw, Romaneg, Pwyleg a Bangla.
  cliciwch yma
  Nodau Natur
  Rydym wedi gweithio gyda’r cerddorion talentog Siân James, Gwyneth Glyn a’r grŵp gwerin Bragod i greu adnodd cerddorol cyfoes sy’n cyfuno hwiangerddi Cymraeg a chaneuon syml yn ieithoedd Arabeg, Wrdw, Romaneg, Pwyleg a Bangla.
  cliciwch yma
 • Dewch i Ddathlu
  Dewch i Ddathlu
  Pecyn o adnoddau sy'n rhoi cyflwyniad i chwech o brif grefyddau'r byd - yn cynnwys caneuon, straeon a gweithgareddau. I gael mwy o wybodaeth
  cliciwch yma
  Dewch i Ddathlu
  Pecyn o adnoddau sy'n rhoi cyflwyniad i chwech o brif grefyddau'r byd - yn cynnwys caneuon, straeon a gweithgareddau. I gael mwy o wybodaeth
  cliciwch yma
 • Sesiynau Clwb Cwtsh
  Sesiynau Clwb Cwtsh
  Mae sesiynau newydd Clwb Cwtsh yn dechrau ym mis Medi 2021. Ydych chi'n adnabod rhywun sydd eisiau dechrau dysgu?
  cliciwch yma
  Sesiynau Clwb Cwtsh
  Mae sesiynau newydd Clwb Cwtsh yn dechrau ym mis Medi 2021. Ydych chi'n adnabod rhywun sydd eisiau dechrau dysgu?
  cliciwch yma
 • Clwb Cylch
  Clwb Cylch
  Mae Clwb Cylch yn cael ei ddarlledu bob bore Llun - Gwener am 10am ar ein cyfrifon cymdeithasol. Rydym yn dod â’r Cylch Meithrin i’ch cartref chi.
  Mwy o wybodaeth
  Clwb Cylch
  Mae Clwb Cylch yn cael ei ddarlledu bob bore Llun - Gwener am 10am ar ein cyfrifon cymdeithasol. Rydym yn dod â’r Cylch Meithrin i’ch cartref chi.
  Mwy o wybodaeth
 • Cymraeg@adre
  Cymraeg@adre
  Eisiau cymorth a syniadau ar sut i wneud gweithgareddau Cymraeg yn y Cartref?
  Cliciwch yma
  Cymraeg@adre
  Eisiau cymorth a syniadau ar sut i wneud gweithgareddau Cymraeg yn y Cartref?
  Cliciwch yma

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin