• Gwobrau Mudiad Meithrin 2018
  Gwobrau Mudiad Meithrin 2018
  Mae'r cyfnod enwebu ar agor tan y Fai y 1af - sicrhewch bod eich cylch chi'n cael ei enwebu. Mae'r holl fanylion ar gael isod
  I enwebu cliciwch yma
  Gwobrau Mudiad Meithrin 2018
  Mae'r cyfnod enwebu ar agor tan y Fai y 1af - sicrhewch bod eich cylch chi'n cael ei enwebu. Mae'r holl fanylion ar gael isod
  I enwebu cliciwch yma
 • Adnodd digidol i bwyllgorau Cylchoedd Meithrin
  Adnodd digidol i bwyllgorau Cylchoedd Meithrin
  Ar bwyllgor Cylch Meithrin? Mae stôr o wybodaeth wych ar gael ar yr adran newydd ar wefan y Mudiad i bwyllgorau.
  Gweld mwy
  Adnodd digidol i bwyllgorau Cylchoedd Meithrin
  Ar bwyllgor Cylch Meithrin? Mae stôr o wybodaeth wych ar gael ar yr adran newydd ar wefan y Mudiad i bwyllgorau.
  Gweld mwy
 • CWRS LEFEL 3
  CWRS LEFEL 3
  Mae lle i 100 o ddysgwyr newydd i wneud cwrs Diploma Lefel 3 sydd i ddechrau ym mis Medi 2018.
  mwy o fanylion
  CWRS LEFEL 3
  Mae lle i 100 o ddysgwyr newydd i wneud cwrs Diploma Lefel 3 sydd i ddechrau ym mis Medi 2018.
  mwy o fanylion
 • Wythnos Parti Pyjamas Mudiad Meithrin
  Wythnos Parti Pyjamas Mudiad Meithrin
  Byddwn yn cynnal wythnos i ddathlu eleni o Ebrill 23 - 27. Cliciwch ar y linc isod i gael mynediad i llwyth o adnoddau i'ch helpu neu ewch i adran y siop i brynu pyjamas
  gweld mwy
  Wythnos Parti Pyjamas Mudiad Meithrin
  Byddwn yn cynnal wythnos i ddathlu eleni o Ebrill 23 - 27. Cliciwch ar y linc isod i gael mynediad i llwyth o adnoddau i'ch helpu neu ewch i adran y siop i brynu pyjamas
  gweld mwy
 • Clwb Cwtsh
  Clwb Cwtsh
  Eisiau mwy o wybodaeth am sesiynau dysgu Cymraeg newydd Clwb Cwtsh? Beth am wylio fideo newydd #ClwbCwtsh yma?
  gwylio yma
  Clwb Cwtsh
  Eisiau mwy o wybodaeth am sesiynau dysgu Cymraeg newydd Clwb Cwtsh? Beth am wylio fideo newydd #ClwbCwtsh yma?
  gwylio yma
 • Cyrsiau Newydd Academi
  Cyrsiau Newydd Academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi yn y flwyddyn newydd?
  Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau
  Cyrsiau Newydd Academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi yn y flwyddyn newydd?
  Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin