• Cylchoedd yn Cerdded
  Cylchoedd yn Cerdded
  Ewch ati i gerdded i godi arian i'ch Cylch Meithrin. Mae'r cyfan sydd ei angen arnoch ar gael drwy glicio
  yma
  Cylchoedd yn Cerdded
  Ewch ati i gerdded i godi arian i'ch Cylch Meithrin. Mae'r cyfan sydd ei angen arnoch ar gael drwy glicio
  yma
 • Sesiynau Clwb Cwtsh
  Sesiynau Clwb Cwtsh
  Mae sesiynau newydd Clwb Cwtsh yn dechrau ar Fedi'r 21ain. Ydych chi'n adnabod rhywun sydd eisiau dechrau dysgu?
  cliciwch yma
  Sesiynau Clwb Cwtsh
  Mae sesiynau newydd Clwb Cwtsh yn dechrau ar Fedi'r 21ain. Ydych chi'n adnabod rhywun sydd eisiau dechrau dysgu?
  cliciwch yma
 • Clwb Cylch
  Clwb Cylch
  Bydd Clwb Cylch yn dechrau am 10am, ar y 1af o Fehefin gan ddod â’r Cylch Meithrin i’ch cartref chi.
  Mwy o wybodaeth
  Clwb Cylch
  Bydd Clwb Cylch yn dechrau am 10am, ar y 1af o Fehefin gan ddod â’r Cylch Meithrin i’ch cartref chi.
  Mwy o wybodaeth
 • Cymraeg@adre
  Cymraeg@adre
  Eisiau cymorth a syniadau ar sut i wneud gweithgareddau Cymraeg yn y Cartref?
  Cliciwch yma
  Cymraeg@adre
  Eisiau cymorth a syniadau ar sut i wneud gweithgareddau Cymraeg yn y Cartref?
  Cliciwch yma
 • Coronafeirws
  Coronafeirws
  Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yn cael ei gyhoeddi ar ein cyfrifon Trydar a Facebook ynghyd a'i rhoi ar y wefan
  Darllen mwy
  Coronafeirws
  Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yn cael ei gyhoeddi ar ein cyfrifon Trydar a Facebook ynghyd a'i rhoi ar y wefan
  Darllen mwy
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Mae staff Cymraeg i Blant yn cynnal sesiynau i fabanod a phlant bach drwy gyfrwng Facebook er mwyn cadw mewn cysylltiad. I ddod o hyd i'r grwp Facebook yn eich ardal chi
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Mae staff Cymraeg i Blant yn cynnal sesiynau i fabanod a phlant bach drwy gyfrwng Facebook er mwyn cadw mewn cysylltiad. I ddod o hyd i'r grwp Facebook yn eich ardal chi
  cliciwch yma
 • Miri Meithrin
  Miri Meithrin
  Ydych chi'n chwilio am bethau i'w wneud yn y catref gyda'ch plant bach? Mae Grwp Miri Meithrin yn cynnwys llwyth o syniadau - gweithgaredd crefft, amser stori, amser canu
  Darganfod Mwy
  Miri Meithrin
  Ydych chi'n chwilio am bethau i'w wneud yn y catref gyda'ch plant bach? Mae Grwp Miri Meithrin yn cynnwys llwyth o syniadau - gweithgaredd crefft, amser stori, amser canu
  Darganfod Mwy
 • Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag Academi?
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag Academi?
  Cymerwch olwg ar ein prosbectws newydd!
  cliciwch yma
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag Academi?
  Cymerwch olwg ar ein prosbectws newydd!
  cliciwch yma

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin