• Clwb Cylch
  Clwb Cylch
  Bydd Clwb Cylch yn dechrau am 10am, ar y 1af o Fehefin gan ddod â’r Cylch Meithrin i’ch cartref chi.
  Mwy o wybodaeth
  Clwb Cylch
  Bydd Clwb Cylch yn dechrau am 10am, ar y 1af o Fehefin gan ddod â’r Cylch Meithrin i’ch cartref chi.
  Mwy o wybodaeth
 • Cymraeg@adre
  Cymraeg@adre
  Eisiau cymorth a syniadau ar sut i wneud gweithgareddau Cymraeg yn y Cartref?
  Cliciwch yma
  Cymraeg@adre
  Eisiau cymorth a syniadau ar sut i wneud gweithgareddau Cymraeg yn y Cartref?
  Cliciwch yma
 • Coronafeirws
  Coronafeirws
  Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yn cael ei gyhoeddi ar ein cyfrifon Trydar a Facebook ynghyd a'i rhoi ar y wefan
  Darllen mwy
  Coronafeirws
  Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yn cael ei gyhoeddi ar ein cyfrifon Trydar a Facebook ynghyd a'i rhoi ar y wefan
  Darllen mwy
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Mae staff Cymraeg i Blant yn cynnal sesiynau i fabanod a phlant bach drwy gyfrwng Facebook er mwyn cadw mewn cysylltiad. I ddod o hyd i'r grwp Facebook yn eich ardal chi
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Mae staff Cymraeg i Blant yn cynnal sesiynau i fabanod a phlant bach drwy gyfrwng Facebook er mwyn cadw mewn cysylltiad. I ddod o hyd i'r grwp Facebook yn eich ardal chi
  cliciwch yma
 • Miri Meithrin
  Miri Meithrin
  Ydych chi'n chwilio am bethau i'w wneud yn y catref gyda'ch plant bach? Mae Grwp Miri Meithrin yn cynnwys llwyth o syniadau - gweithgaredd crefft, amser stori, amser canu
  Darganfod Mwy
  Miri Meithrin
  Ydych chi'n chwilio am bethau i'w wneud yn y catref gyda'ch plant bach? Mae Grwp Miri Meithrin yn cynnwys llwyth o syniadau - gweithgaredd crefft, amser stori, amser canu
  Darganfod Mwy
 • Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag Academi?
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag Academi?
  Cymerwch olwg ar ein prosbectws newydd!
  cliciwch yma
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag Academi?
  Cymerwch olwg ar ein prosbectws newydd!
  cliciwch yma

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin