• Dau Gi Bach
  Dau Gi Bach
  Ydych chi wedi clywed am y Ddau Gi Bach aeth am dro i'r coed? Ymunwch yn ein hymgyrch godi arian ddechrau mis Hydref drwy drefnu teithiau natur yn lleol.
  mwy o fanylion
  Dau Gi Bach
  Ydych chi wedi clywed am y Ddau Gi Bach aeth am dro i'r coed? Ymunwch yn ein hymgyrch godi arian ddechrau mis Hydref drwy drefnu teithiau natur yn lleol.
  mwy o fanylion
 • Adnodd digidol i bwyllgorau Cylchoedd Meithrin
  Adnodd digidol i bwyllgorau Cylchoedd Meithrin
  Ar bwyllgor Cylch Meithrin? Mae stôr o wybodaeth wych ar gael ar yr adran newydd ar wefan y Mudiad i bwyllgorau.
  Gweld mwy
  Adnodd digidol i bwyllgorau Cylchoedd Meithrin
  Ar bwyllgor Cylch Meithrin? Mae stôr o wybodaeth wych ar gael ar yr adran newydd ar wefan y Mudiad i bwyllgorau.
  Gweld mwy
 • Cyrsiau Academi
  Cyrsiau Academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi? Bydd ein prosbectws newydd yn cael ei lansio'n fuan.
  Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau
  Cyrsiau Academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi? Bydd ein prosbectws newydd yn cael ei lansio'n fuan.
  Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin