• Chwilio am anrheg nadolig?
  Chwilio am anrheg nadolig?
  Llwyth o ddewis ar gael yn ein siop ar-lein.
  Dechrau siopa
  Chwilio am anrheg nadolig?
  Llwyth o ddewis ar gael yn ein siop ar-lein.
  Dechrau siopa
 • Seremoni Gwobrau 2019
  Seremoni Gwobrau 2019
  I weld yr holl ganlyniadau a fideos o'r seremoni
  cliciwch yma
  Seremoni Gwobrau 2019
  I weld yr holl ganlyniadau a fideos o'r seremoni
  cliciwch yma
 • Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  Mae Adroddiad Blynyddol 18 -19 bellach ar gael i'w ddarllen
  yma
  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  Mae Adroddiad Blynyddol 18 -19 bellach ar gael i'w ddarllen
  yma
 • Cyrsiau academi
  Cyrsiau academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi? Prosbectws newydd - allan nawr!
  mwy o wybodaeth
  Cyrsiau academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi? Prosbectws newydd - allan nawr!
  mwy o wybodaeth
 • Recriwtio
  Recriwtio
  Mae bron 2,000 o staff yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin ar draws Cymru - ydych chi eisiau gweithio gyda phlant bach Cymru?
  Gweld swyddi
  Recriwtio
  Mae bron 2,000 o staff yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin ar draws Cymru - ydych chi eisiau gweithio gyda phlant bach Cymru?
  Gweld swyddi
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin