• Bwrdd Cyfarwyddwyr
  Bwrdd Cyfarwyddwyr
  Am wneud gwahaniaeth i blant bach Cymru? Mae 5 safle ar gael ar fwrdd cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin.
  darllen mwy
  Bwrdd Cyfarwyddwyr
  Am wneud gwahaniaeth i blant bach Cymru? Mae 5 safle ar gael ar fwrdd cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin.
  darllen mwy
 • Tendr Taith Dewin a Doti
  Tendr Taith Dewin a Doti
  Oes gyda chi ddiddordeb cynnal Taith Dewin a Doti ar ran Mudiad Meithrin? Rydym yn chwilio am unigolion neu grwpiau sy'n awyddus i roi adloniant i blant bach 0-4 oed.
  darllen mwy
  Tendr Taith Dewin a Doti
  Oes gyda chi ddiddordeb cynnal Taith Dewin a Doti ar ran Mudiad Meithrin? Rydym yn chwilio am unigolion neu grwpiau sy'n awyddus i roi adloniant i blant bach 0-4 oed.
  darllen mwy
 • Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Darllen mwy
  Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Darllen mwy
 • Dewin a Doti
  Dewin a Doti
  Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci. Yn adran clwb Dewin gallwch ymuno a chlwb pen-blwydd Dewin a chwarae gemau a llawer mwy
  gweld mwy
  Dewin a Doti
  Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci. Yn adran clwb Dewin gallwch ymuno a chlwb pen-blwydd Dewin a chwarae gemau a llawer mwy
  gweld mwy
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
 • Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Mae croeso i bob plentyn yn ein darpariaethau dim ots beth yw ei anghenion.
  Darllen mwy
  Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Mae croeso i bob plentyn yn ein darpariaethau dim ots beth yw ei anghenion.
  Darllen mwy

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin