• Canlyniadau Gwobrau Mudiad Meithrin
  Canlyniadau Gwobrau Mudiad Meithrin
  Gweld canlyniadau
  Canlyniadau Gwobrau Mudiad Meithrin
  Gweld canlyniadau
 • Cynllun 'Cynnydd ar gyfer Llwyddiant'
  Cynllun 'Cynnydd ar gyfer Llwyddiant'
  Mwy o wybodaeth
  Cynllun 'Cynnydd ar gyfer Llwyddiant'
  Mwy o wybodaeth
 • Cinio Dathlu 45 Mudiad Meithrin
  Cinio Dathlu 45 Mudiad Meithrin
  Dewch i ddathlu ein pen-blwydd yn 45 yn Aberystwyth ar Hydref yr 21ain
  mwy o fanylion
  Cinio Dathlu 45 Mudiad Meithrin
  Dewch i ddathlu ein pen-blwydd yn 45 yn Aberystwyth ar Hydref yr 21ain
  mwy o fanylion
 • academi
  academi
  Mae prosbectws newydd academi yn barod! Rhaglen arall o gyrsiau amrywiol a diddorol.
  Mwy o wybodaeth
  academi
  Mae prosbectws newydd academi yn barod! Rhaglen arall o gyrsiau amrywiol a diddorol.
  Mwy o wybodaeth
 • Siop Dewin a Doti
  Siop Dewin a Doti
  Am lyfrau, cds, nwyddau Cymraeg a bargeinion ewch i siop Dewin a Doti
  dechrau siopa
  Siop Dewin a Doti
  Am lyfrau, cds, nwyddau Cymraeg a bargeinion ewch i siop Dewin a Doti
  dechrau siopa
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun ac un Créche. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin