• Un Teulu Mawr - Anthem Newydd y Mudiad
  Un Teulu Mawr - Anthem Newydd y Mudiad
  gwyliwch y fideo
  Un Teulu Mawr - Anthem Newydd y Mudiad
  gwyliwch y fideo
 • academi
  academi
  Ydych chi'n gweithio mewn cylch meithrin ac eisiau dysgu mwy ynglŷn â'r Cyfnod Sylfaen? Ydych chi'n gadeirydd cylch meithrin ac angen dysgu mwy ynglŷn â'r drefn arfarnu staff? Heb os, academi yw'r lle i chi!
  gweld y cyrsiau
  academi
  Ydych chi'n gweithio mewn cylch meithrin ac eisiau dysgu mwy ynglŷn â'r Cyfnod Sylfaen? Ydych chi'n gadeirydd cylch meithrin ac angen dysgu mwy ynglŷn â'r drefn arfarnu staff? Heb os, academi yw'r lle i chi!
  gweld y cyrsiau
 • Siop Dewin a Doti
  Siop Dewin a Doti
  Am lyfrau, cds, nwyddau Cymraeg a bargeinion ewch i siop Dewin a Doti
  dechrau siopa
  Siop Dewin a Doti
  Am lyfrau, cds, nwyddau Cymraeg a bargeinion ewch i siop Dewin a Doti
  dechrau siopa
 • Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Darllen mwy
  Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Darllen mwy
 • Dewin a Doti
  Dewin a Doti
  Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci. Yn adran clwb Dewin gallwch ymuno a chlwb pen-blwydd Dewin a chwarae gemau a llawer mwy
  gweld mwy
  Dewin a Doti
  Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci. Yn adran clwb Dewin gallwch ymuno a chlwb pen-blwydd Dewin a chwarae gemau a llawer mwy
  gweld mwy
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
 • Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Mae croeso i bob plentyn yn ein darpariaethau dim ots beth yw ei anghenion.
  Darllen mwy
  Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Mae croeso i bob plentyn yn ein darpariaethau dim ots beth yw ei anghenion.
  Darllen mwy

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin