• Gŵyl Dewin a Doti 2016
  Gŵyl Dewin a Doti 2016
  Mwy o wybodaeth
  Gŵyl Dewin a Doti 2016
  Mwy o wybodaeth
 • academi
  academi
  Ydych chi'n gweithio mewn cylch meithrin ac eisiau dysgu mwy ynglŷn â'r Cyfnod Sylfaen? Ydych chi'n gadeirydd cylch meithrin ac angen dysgu mwy ynglŷn â'r drefn arfarnu staff? Heb os, academi yw'r lle i chi!
  gweld y cyrsiau
  academi
  Ydych chi'n gweithio mewn cylch meithrin ac eisiau dysgu mwy ynglŷn â'r Cyfnod Sylfaen? Ydych chi'n gadeirydd cylch meithrin ac angen dysgu mwy ynglŷn â'r drefn arfarnu staff? Heb os, academi yw'r lle i chi!
  gweld y cyrsiau
 • Créche Yr Hen Lyfrgell
  Créche Yr Hen Lyfrgell
  Mae ein Créche newydd yn adeilad yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd bellach ar agor.
  darganfod mwy
  Créche Yr Hen Lyfrgell
  Mae ein Créche newydd yn adeilad yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd bellach ar agor.
  darganfod mwy
 • Siop Dewin a Doti
  Siop Dewin a Doti
  Am lyfrau, cds, nwyddau Cymraeg a bargeinion ewch i siop Dewin a Doti
  dechrau siopa
  Siop Dewin a Doti
  Am lyfrau, cds, nwyddau Cymraeg a bargeinion ewch i siop Dewin a Doti
  dechrau siopa
 • Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Darllen mwy
  Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Darllen mwy
 • Dewin a Doti
  Dewin a Doti
  Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci. Yn adran clwb Dewin gallwch ymuno a chlwb pen-blwydd Dewin a chwarae gemau a llawer mwy
  gweld mwy
  Dewin a Doti
  Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci. Yn adran clwb Dewin gallwch ymuno a chlwb pen-blwydd Dewin a chwarae gemau a llawer mwy
  gweld mwy
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun ac un Créche. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin