• Siopa Nadolig
  Siopa Nadolig
  Mae ein siop yn cynnwys amrywiaeth o anrhegion Dewin a Doti sy'n addas i blant bach Cymru, o byjamas i lyfrau.
  dechrau siopa
  Siopa Nadolig
  Mae ein siop yn cynnwys amrywiaeth o anrhegion Dewin a Doti sy'n addas i blant bach Cymru, o byjamas i lyfrau.
  dechrau siopa
 • Meithrin Talent
  Meithrin Talent
  Ydych chi'n adnabod rhywun sydd rhwng 18-24 sy'n aelod o'r Urdd? Beth am eu hannog i gymryd rhan yn y gystadleuaeth newydd Meithrin Talent: Talent Meithrin.
  mwy o fanylion
  Meithrin Talent
  Ydych chi'n adnabod rhywun sydd rhwng 18-24 sy'n aelod o'r Urdd? Beth am eu hannog i gymryd rhan yn y gystadleuaeth newydd Meithrin Talent: Talent Meithrin.
  mwy o fanylion
 • Cyrsiau Academi
  Cyrsiau Academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi?
  Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau
  Cyrsiau Academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi?
  Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin