• Cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi
  Cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi
  Mae gennym gystadleuaeth newydd i chi! Mae'r manylion i gyd i'w gweld yma
  Mwy o wybodaeth
  Cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi
  Mae gennym gystadleuaeth newydd i chi! Mae'r manylion i gyd i'w gweld yma
  Mwy o wybodaeth
 • Llongyfarchiadau mawr i Mari Grug Davies
  Llongyfarchiadau mawr i Mari Grug Davies
  I weld rysáit buddugol Mari Grug Davies cliciwch isod. Llongyfarchiadau mawr hefyd i Miriam Angharad a Lynwen Merrigan am ddod yn ail ac yn drydydd! #Rhywbethenisneiside
  Cliciwch yma i weld mwy...
  Llongyfarchiadau mawr i Mari Grug Davies
  I weld rysáit buddugol Mari Grug Davies cliciwch isod. Llongyfarchiadau mawr hefyd i Miriam Angharad a Lynwen Merrigan am ddod yn ail ac yn drydydd! #Rhywbethenisneiside
  Cliciwch yma i weld mwy...
 • Ennillydd cystadleuaeth cyfansoddi hwiangerdd yw…
  Ennillydd cystadleuaeth cyfansoddi hwiangerdd yw…
  Llongyfarchiadau mawr i Eleri Vaughan Roberts o Wrecsam am ennill cystadleuaeth cyfansoddi hwangerdd ar y thema 'Rhywbeth neis, neis i de'. I wylio fideo o'r gân a gweld y geiriau, cliciwch isod
  Gwylio fideo
  Ennillydd cystadleuaeth cyfansoddi hwiangerdd yw…
  Llongyfarchiadau mawr i Eleri Vaughan Roberts o Wrecsam am ennill cystadleuaeth cyfansoddi hwangerdd ar y thema 'Rhywbeth neis, neis i de'. I wylio fideo o'r gân a gweld y geiriau, cliciwch isod
  Gwylio fideo
 • *CWRS NEWYDD*
  *CWRS NEWYDD*
  Mae ychydig o lefydd ar ol ar gyfer y cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant yn rhad ac am ddim gyda Mudiad Meithrin - ymgeisiwch nawr.
  mwy
  *CWRS NEWYDD*
  Mae ychydig o lefydd ar ol ar gyfer y cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant yn rhad ac am ddim gyda Mudiad Meithrin - ymgeisiwch nawr.
  mwy
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
 • Cwrs arbenigol i bwyllgorau cylchoedd meithrin
  Cwrs arbenigol i bwyllgorau cylchoedd meithrin
  Cwrs gan Darwin Gray ar faterion cyflogaeth.
  mwy o fanylion
  Cwrs arbenigol i bwyllgorau cylchoedd meithrin
  Cwrs gan Darwin Gray ar faterion cyflogaeth.
  mwy o fanylion

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin