• *CWRS NEWYDD*
  *CWRS NEWYDD*
  Cyfle i 100 o ddysgwyr ennill Diploma Lefel 3 mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant yn rhad ac am ddim gyda Mudiad Meithrin o fis Medi 2017.
  mwy
  *CWRS NEWYDD*
  Cyfle i 100 o ddysgwyr ennill Diploma Lefel 3 mewn Gofal Dysgu a Datblygiad Plant yn rhad ac am ddim gyda Mudiad Meithrin o fis Medi 2017.
  mwy
 • Cyfle i ennill £100
  Cyfle i ennill £100
  Y cyfan sydd rhaid i chi wneud ydy llenwi'r holiadur ar-lein yma. Byddwn yn dewis enillydd ar y 31/7/17
  Llenwi Holiadur
  Cyfle i ennill £100
  Y cyfan sydd rhaid i chi wneud ydy llenwi'r holiadur ar-lein yma. Byddwn yn dewis enillydd ar y 31/7/17
  Llenwi Holiadur
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
 • Anthem Mudiad Meithrin
  Anthem Mudiad Meithrin
  Eisiau dysgu geiriau'r anthem ar gyfer Gŵyl Dewin a Doti? Mae fideo o'r anthem ar gael ar youtube yma.
  Gwylio fideo
  Anthem Mudiad Meithrin
  Eisiau dysgu geiriau'r anthem ar gyfer Gŵyl Dewin a Doti? Mae fideo o'r anthem ar gael ar youtube yma.
  Gwylio fideo
 • Rhywbeth neis, neis i de
  Rhywbeth neis, neis i de
  I wybod mwy am ein hymgyrch codi arian newydd ar gyfer Hydref 2017 cliciwch isod
  gwylio yma
  Rhywbeth neis, neis i de
  I wybod mwy am ein hymgyrch codi arian newydd ar gyfer Hydref 2017 cliciwch isod
  gwylio yma

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin