• Swyddi NEWYDD Mudiad Meithrin
  Swyddi NEWYDD Mudiad Meithrin
  Mae nifer o gyfleon newydd cyffrous i weithio gyda Mudiad Meithrin wrth i ni fynd ati i geisio cynnyddu nifer y siaradwyr Cymraeg dros y blynyddoedd nesaf.
  Mwy o wybodaeth
  Swyddi NEWYDD Mudiad Meithrin
  Mae nifer o gyfleon newydd cyffrous i weithio gyda Mudiad Meithrin wrth i ni fynd ati i geisio cynnyddu nifer y siaradwyr Cymraeg dros y blynyddoedd nesaf.
  Mwy o wybodaeth
 • Enillwyr cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi a Canolfan Peniarth
  Enillwyr cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi a Canolfan Peniarth
  Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth i gylchoedd meithrin. Rydym yn gobeithio bod chi wedi llwyddo i gasglu arian a chael lot fawr o hwyl! Diolch eto i Canolfan Peniarth am noddi'r gystadleuaeth. Mae'r enillwyr i gyd wedi eu rhestru yma
  Mwy o wybodaeth
  Enillwyr cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi a Canolfan Peniarth
  Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth i gylchoedd meithrin. Rydym yn gobeithio bod chi wedi llwyddo i gasglu arian a chael lot fawr o hwyl! Diolch eto i Canolfan Peniarth am noddi'r gystadleuaeth. Mae'r enillwyr i gyd wedi eu rhestru yma
  Mwy o wybodaeth
 • Cyrsiau Newydd Academi
  Cyrsiau Newydd Academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi yn y flwyddyn newydd?
  Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau
  Cyrsiau Newydd Academi
  Beth am fynd ati i ddatblygu eich sgiliau gydag academi yn y flwyddyn newydd?
  Mwy o wybodaeth am ein cyrsiau
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin