• Swyddi Newydd Crèche Caerdydd
  Swyddi Newydd Crèche Caerdydd
  cliciwch yma
  Swyddi Newydd Crèche Caerdydd
  cliciwch yma
 • Siop Dewin a Doti
  Siop Dewin a Doti
  Am lyfrau, cardiau Nadolig Cymraeg a bargeinion ewch i siop Dewin a Doti
  dechrau siopa
  Siop Dewin a Doti
  Am lyfrau, cardiau Nadolig Cymraeg a bargeinion ewch i siop Dewin a Doti
  dechrau siopa
 • Ennill taleb gwerth £25
  Ennill taleb gwerth £25
  Cyfle i 5 Gylch Meithrin neu Feithrinfa i ennill taleb a phecyn nwyddau gan Siop Dewin a Doti - llenwch yr holiadur isod i roi darlun i ni ar y lefelau o gymwysterau sydd gan eich staff er mwyn adnabod anghenion hyfforddiant staff.
  yr holiadur
  Ennill taleb gwerth £25
  Cyfle i 5 Gylch Meithrin neu Feithrinfa i ennill taleb a phecyn nwyddau gan Siop Dewin a Doti - llenwch yr holiadur isod i roi darlun i ni ar y lefelau o gymwysterau sydd gan eich staff er mwyn adnabod anghenion hyfforddiant staff.
  yr holiadur
 • Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Darllen mwy
  Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
  Darllen mwy
 • Dewin a Doti
  Dewin a Doti
  Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci. Yn adran clwb Dewin gallwch ymuno a chlwb pen-blwydd Dewin a chwarae gemau a llawer mwy
  gweld mwy
  Dewin a Doti
  Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci. Yn adran clwb Dewin gallwch ymuno a chlwb pen-blwydd Dewin a chwarae gemau a llawer mwy
  gweld mwy
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
 • Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Mae croeso i bob plentyn yn ein darpariaethau dim ots beth yw ei anghenion.
  Darllen mwy
  Cyfle cyfartal i bob plentyn
  Mae croeso i bob plentyn yn ein darpariaethau dim ots beth yw ei anghenion.
  Darllen mwy

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin