• Enillwyr cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi a Canolfan Peniarth
  Enillwyr cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi a Canolfan Peniarth
  Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth i gylchoedd meithrin. Rydym yn gobeithio bod chi wedi llwyddo i gasglu arian a chael lot fawr o hwyl! Diolch eto i Canolfan Peniarth am noddi'r gystadleuaeth. Mae'r enillwyr i gyd wedi eu rhestru yma
  Mwy o wybodaeth
  Enillwyr cystadleuaeth i Gylchoedd Mudiad Meithrin gan Academi a Canolfan Peniarth
  Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth i gylchoedd meithrin. Rydym yn gobeithio bod chi wedi llwyddo i gasglu arian a chael lot fawr o hwyl! Diolch eto i Canolfan Peniarth am noddi'r gystadleuaeth. Mae'r enillwyr i gyd wedi eu rhestru yma
  Mwy o wybodaeth
 • Cymraeg i Blant
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
  Cymraeg i Blant
  Eisiau darganfod pa sesiynau sydd ar gael yn eich hardal chi?
  cliciwch yma
 • Chwilio am Ofal Plant
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
  Chwilio am Ofal Plant
  Rydym yn deall yn iawn fod dod o hyd i ofal plant o safon yn hynod o bwysig ichi fel rhiant, felly cliciwch ar y botwm isod i ddechrau chwilio am ofal plant o safon yn eich ardal chi.
  dechrau chwilio
 • Clwb 100
  Clwb 100
  Edrych am anrheg Nadolig gwahanol? Beth am ymuno gyda'n clwb 100. Gwobrau newydd ar gael i'w hennill nawr!
  Ymunwch gyda'n Clwb 100
  Clwb 100
  Edrych am anrheg Nadolig gwahanol? Beth am ymuno gyda'n clwb 100. Gwobrau newydd ar gael i'w hennill nawr!
  Ymunwch gyda'n Clwb 100

croeso i wefan

mudiad meithrin

Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhagor o Wybodaeth
chwilio am ofal plant
Rydym yn deall bod dod o hyd i ofal plant o safon ar gyfer eich plentyn yn bwysig iawn.
I'w gwneud yn haws, rydym wedi creu nodwedd chwilio syml i'ch helpu i wneud y dewis cywir. Ni fu darganfod gofal plant erioed mor hawdd!
Chwilio
ein meithrinfeydd
Mae gan Mudiad Meithrin dair meithrinfa ddydd ei hun. I ddarganfod mwy am y meithrinfeydd a'r hyn y maent yn eu cynnig, cliciwch ar feithrinfa o'ch dewis isod.
clwb Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin
Ymunwch â Dewin ar ei anturiaethau hudol wrth iddo deithio o gwmpas Cymru yn ei Balalŵn.
Dilyn Dewin