Newyddion

Dyma lle mae'r newyddion diweddaraf am ein gwaith. Mae modd i chi ddewis i weld y math o newyddion yr hoffech ei weld e.e newyddion yn unig, blog, diweddariadau Twitter neu nawdd.  

Hidlo
  • i gyd
  • Newyddion
  • Cylchlythyr
  • Nawdd
  • Gwaith Polisi
  • Blog
  • Trydar
Twitter
*#BETHESDA* Nabod rhywun fyddai'n hoffi ymuno efo #ClwbCwtsh er mwyn dechrau dysgu #Cymraeg @hunaniaithtwitter.com/i/web/status/1…
08:15 PM - 21 Ion 19
Twitter
*#BETHESDA* Want to join #ClwbCwtsh to start learning #Welsh @hunaniaith @cyngorgwynedd @dyffrynogwen – FREE 8 week… twitter.com/i/web/status/1…
08:12 PM - 21 Ion 19
Twitter
RT @CountyTimes: 🙌 Cylch Meithrin Llanfair Caereinion has received the second-highest rating given by inspectors Estyn. https://t.co/79ZqO…
07:19 PM - 21 Ion 19
Twitter
RT @GwenanEllis: ⭐ #ClwbCwtsh - Sesiwn Amser dweud 'Helo' gyda chriw #Dolgarrog / Time to say 'Hello' with the Dolgarrog group! 🤗 @MudiadMe…
07:16 PM - 21 Ion 19
Newyddion

Radio Cymru 2 yn Dathlu Pen-blwydd yn Un oed mewn Cylch Ti a Fi

Dydd Llun 21 Ionawr
Nawdd

Enillwyr Clwb Cant Rhagfyr 2018

Dydd Mawrth 18 Rhagfyr
Gwaith Polisi

Newyddlen Bolisi

Dydd Llun 10 Rhagfyr
Blog

Canllawiau Bwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant

Dydd Llun 03 Rhagfyr
Lansiwyd Canllawiau Bwyd a Maeth ar Gyfer Lleoliadau Gofal Plant gan Lywodraeth Cymru ar Ddydd Iau 29 Tachwedd. Bu’r Mudiad Meithrin yn bartner allweddol yn natblygiad yr adnodd gwerthfawr hwn i’r maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar. Mae’r canllawiau newydd hyn yn rhan o gyfres o fentrau gan Lywodraeth Cymru i geisio atal gordewdra a sicrhau bod mwy o blant yn cyrraedd ac yn cynnal pwysau iach wrth iddynt dyfu a datblygu.    Nodwyd gan Raglen Mesur Plant (2017) bod tua chwarter (27.4%) plant 4-5 oed Cymru dros eu pwysau neu'n ordew. Gall plant sy'n mynychu lleoliadau gofal o oedran ifanc fod yn derbyn hyd at 90% o'u bwyd a'u maeth yno, gan gynnwys byrbrydau a diodydd, os ydynt yn
Newyddion

Mae eich Cylch Meithrin lleol eich angen chi!

Dydd Gwener 30 Tachwedd
llwytho mwy