Dewin a Doti

ffrindiau plant bach Cymru

Dewin yw cymeriad unigryw y Mudiad ac mae ganddo ffrind ffyddlon o’r enw Doti y ci.

Dim ond Cymraeg mae Dewin a Doti yn ei ddeall. Dydi Doti ddim yn gallu siarad ond mae’n gallu sibrwd yn Gymraeg yn eich clust.

Mae Dewin a Doti yn byw yn y Balalŵn fawr yn uchel yn yr awyr, ac maent wrth eu boddau yn gwibio i lawr i chwarae efo plant bach yn y Cylchoedd Meithrin ar hyd a lled Cymru.

Mae Doti yn cael mynd adre gyda phlant sydd wedi gwneud ymdrech arbennig i siarad Cymraeg neu wedi bod yn garedig gan helpu eraill yn y Cylch Meithrin.

Clwb Pen-blwydd Dewin

Ymunwch â chlwb penblwydd Dewin heddiw, ac ar ddiwrnod eich penblwydd byddwch yn derbyn neges arbennig a cherdyn penblwydd electroneg gan Dewin a Doti yn dymuno ‘Penblwydd Hapus’ i chi!

Lluniau Doti

Ci bach hoffus ac annwyl yw Doti, mae’n garedig ac yn ffrind pennaf i Dewin.  Mae gan bob cylch meithrin degan meddal Doti a chaiff fynd adref gyda phlentyn sydd wedi gwneud ymdrech arbennig yn y cylch. Os hoffech chi roi llun o’ch plentyn gyda Doti ar y wefan, yna anfonwch y llun atom ar e-bost.

Blog Dewin

Cyfrif trydar newydd

Ar ddydd Mercher y 15fed o Hydref, byddaf yn dathlu diwrnod 'Shwmae -…

Pen-blwydd Cylch Meithrin Pencarnisiog

Ar ddydd Sadwrn, 24ain o Fai, bum yn brysur yn dathlu pen-blwydd Cylch…

Dathlu gwyl Ddewi

Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn dathlu dydd gwyl Ddewi a Diwrnod y…

Gwefan Dewin

Mae gwefan arbennig gan Dewin - www.dewin.co.uk - sy’n cynnwys llawer o gemau difyr i blant, ynghyd â chyfle i ddawnsio i gân Dewin, argraffu lluniau Dewin, Doti, Het Hud Dewin a’r Balalŵn.

Siop Dewin

Mae llawer o adnoddau Dewin ar gael i’w prynu yn ein siop e.e Pyjamas Dewin a Doti, cyfres o lyfrau Dewin a Doti, platiau a mygiau Dewin a llawer mwy!

Gemau Dewin

Mae rhai o'r gemau mae Dewin a Doti yn hoffi eu chwarae i'w gweld ar y wefan hon. Yn ogystal â bod yn hwyl i'w chwarae, mae'r gemau yma yn helpu i wella ac ehangu eich geirfa hefyd!