Newyddion

Dyma lle mae'r newyddion diweddaraf am ein gwaith. Mae modd i chi ddewis i weld y math o newyddion yr hoffech ei weld e.e newyddion yn unig, blog, diweddariadau Twitter neu nawdd.  

Hidlo
  • i gyd
  • Newyddion
  • Cylchlythyr
  • Nawdd
  • Gwaith Polisi
  • Blog
  • Trydar
Twitter
It’s been a busy first term for students following one of the Childcare courses as part of the #CamwrthGam schools… twitter.com/i/web/status/1…
12:01 PM - 17 Tach 18
Twitter
Prysur iawn fu’r tymor cyntaf i’r disgyblion sy’n dilyn cyrsiau Gofal Plant fel rhan o Gynllun Ysgolion #CamwrthGamtwitter.com/i/web/status/1…
12:00 PM - 17 Tach 18
Twitter
RT @mrchappell84: @MudiadMeithrin RT? Are you currently considering schools for your child? If they’ll be Reception age (2019-2020), why no…
11:19 AM - 17 Tach 18
Twitter
**Cynnig Gofal Plant Cymru** Mae Llywodraeth Cymru’n eich gwahodd i ymuno yn digwyddiad cyfnewid gwybodaeth yn y Ro… twitter.com/i/web/status/1…
11:00 AM - 17 Tach 18
Blog

Ioan Dyer - Myfyriwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol

Dydd Gwener 16 Tachwedd
Mae Ioan Dyer yn fyfyriwr Lefel 3 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Mudiad Meithrin 2018-19. Yma mae'n sôn mwy am y cwrs. ‘Y mae gen i brofiad o weithio mewn amryw o Gynlluniau Gofal dros y blynyddoedd diwethaf. Blwyddyn yn ôl cefais wybod bod yr awdurdodau yn mynnu bod aelodau staff â’r cymhwysterau cywir a phriodol. Er mwyn parhau i weithio mewn Cynlluniau Gofal, roedd rhaid sicrhau cymhwyster Lefel 3 Gofal Plant, felly gan fy mod i wedi mwynhau gweithio dros y blynyddoedd, roedd yn benderfyniad hawdd i`w gwneud i ddilyn cwrs Lefel 3 Gofal Plant. ‘Gan fyy mod yn athro llanw yn ystod yr wythno penderfynais ddewis Meithrinfa Y Pelican yng Nghaerdydd fel fy lleoliad gwaith gan
Blog

Wythnos yr Ymddiriedolwyr

Dydd Gwener 09 Tachwedd
 “Dechreuais ymwneud â’r Cylch drwy hap a damwain” Mae’r blog hwn yn rhan o gyfres gan Mudiad Meithrin i ddathlu Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2018 (12 – 16 Tachwedd), sy’n dathlu ymddiriedolwyr a’r gwaith maent yn cyflawni. Yn ystod yr wythnos bydd gweithgareddau CGGC yn dathlu llwyddiannau ymddiriedolwyr, yn ogystal ag amlygu’r holl gyfleoedd sydd ar gael os ydych am ymuno â bwrdd elusen neu fudiad gwirfoddol lleol. Ryan Williams yw Cadeirydd Cylch Meithrin Pentrebane. Yn ddiweddar cafodd ei angerdd a’i ymrwymiad i’r rôl eu cydnabod pan enillodd gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn yn Seremoni Gwobrwyo Mudiad Meithrin, a chynhaliwyd ym mis Hydref. Yma, mae Ryan yn trafod sut y daeth i fod yn Ymddiriedolwr, a beth mae hyn
Blog

Dynion yn Brin y Blynyddoedd Cynnar

Dydd Mawrth 06 Tachwedd
Blog - Cynhadledd Men in the Early Years Network, Bryste Sut i ddenu mwy o ddynion i weithio yn y blynyddoedd cynnar a chwalu ystrydebau ynglŷn â rhyweddau oedd prif ffocws y gynhadledd Men in the Early Years ym Mryste yn gynharach eleni. Felly beth yw’r rhwystrau a pha effaith mae’r diffyg hwn yn ei gael? Rhannwyd profiadau, gwybodaeth, ymchwil ac arbenigedd ysgolheigion, athrawon, ymgynghorwyr ac ymarferwyr yn ystod y dydd drwy gyflwyniadau a gweithdai, a phawb yno yn amlwg yn gweithio tuag at yr un nod - cynyddu nifer y dynion sy’n gweithio yn y blynyddoedd cynnar. Mae’n faes dwys iawn gyda thraddodiadau, meddylfryd a phwysau cymdeithas i gyd yn cyfrannu at ac yn plethu gyda dylanwadau biolegol
llwytho mwy